Suomeen pakkorokotukset 2017

 

 

14.12.2016

Huonoja uutisia. Valtionneuvoston vuonna 2017 voimaan tuleva asetus on YK:n ihmisoikeussopimuksen vastainen.

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/StVM_24+2016.aspx

 

47 §. Pakollinen rokotus.
Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella säännös ehdotetaan muutettavaksi perussäännökseksi mahdollisuudesta järjestää pakollinen rokotus säännöksessä mainittujen edellytysten vallitessa. Päätöksenteko pakollisen rokotuksen järjestämisestä osoitetaan valtioneuvoston asetuksella tehtäväksi. Lisäksi säännökseen ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus rajoittaa pakollinen rokotus tiettyyn väestön osaan, ryhmään tai ikäluokkaan. Säännös ehdotetaan täydennettäväksi maininnalla kuntien velvollisuudesta pakollisten rokotusten järjestämiseen. 
 
 
Published on Nov 11, 2013

Silent Epidemic, by award winning film director Gary Null, is the first documentary to investigate thoroughly the true medical record and the historical evidence about vaccine marvels.
Conventional medicine has herald the invention of vaccines as a miracle of modern science. It claims that vaccines have been proven to prevent and eradicate infectious diseases. We are told that vaccines are safe and effective, and that "herd immunity" can be achieved if a high percentage of a population is vaccinated. However, does the science support these claims?

Silent Epidemic:The Untold Story of Vaccines - Full Movie - Directed by Gary Null

 
Powered by Aava 3