Lasten terveyden vaarantavat virheet säteilyturvakeskuksen toiminnassa

 

 

 

 

 

Hyvät ministerit Mattila, Saarikko, Berner ja Grahn-Laasonen

cc: pääjohtaja Tiippana

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana (PT) kieltäytyi vastaamasta kysymyksiimme (tinyurl.com/yapfjuaq), väisti laitoksensa vastuuta lasten terveysvaurioista ja toimitti meille epätieteellisen selostuksen (tinyurl.com/yddkduzs).

Tästä syystä joudumme seuraavassa käymään läpi hänen vastauksensa ja osoittamaan sen useat virheet:
(kommenttimme on alla merkitty —>)

PT: ”Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on varmistaa säteilyturvallisuus Suomessa."

–> Nyt EU:ssa on jo ennakkotapaukset, joissa työntekijöille on korvattu kännykänkäytöstä aiheutuneet päänalueen kasvaimet [1]. Samoin radiotaajuisen säteilyn aiheuttaman syövän kausaliteettia koskevat Bradford Hill -kriteerit täyttyvät [2]. Kännykkää ja muita langattomia laitteita ahkerasti käyttävien lasten sairaudet ovat lisääntymässä Suomessa juuri siinä järjestyksessä, jonka itäisen naapurimaamme säteilyturvallisuusasiantuntijat ovat tuoneet ilmi [3].

”According to the opinion of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, the following health hazards are likely to be faced by the children mobile phone users in the nearest futuredisruption of memorydecline of attentiondiminishing learning and cognitive abilitiesincreased irritabilitysleep problemsincrease in sensitivity to the stressincreased epileptic readiness.

Expected (possible) remote health risksbrain tumorstumors of acoustical and vestibular nerves (in the age of 25-30 years), Alzheimer’s disease“got dementia”depressive syndrome, and the other types of degeneration of the nervous structures of the brain (in the age of 50 to 60).”

Jo tämä kertoo, että STUK ei hoida tehtäväänsä edes yhtä hyvin kuin Venäjän asiantuntijat, eikä ole varmistanut lasten ja koulujen säteilyturvallisuutta Suomessa. STUKin varomattomuutta osoittaa myös se, että radiotaajuisen säteilyn enimmäisarvot ovat Suomessa 100 kertaa suuremmat kuin Venäjällä, jossa sentään huomioidaan kroonisen säteilykuormituksen vaikutukset.

PT: ”Radiotaajuista säteilyä (RF) koskevat enimmäisarvot on annettu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa 294/2002, joka on säädetty säteilylain 592/1991 nojalla. Säteilylainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan STM:n johtamassa hankkeessa. Myös RF-säteilyä koskeva sääntely uudistetaan tässä yhteydessä. "

–> Suomen radiotaajuista säteilyä koskevat enimmäisarvot on alunperin 2002 laadittu jäävien, mobiiliteollisuuteen kytköksissä olevien asiantuntijoiden toimesta, jonka seikan osoitamme seuraavaksi. Samoin nyt 2018 STM on (tietämättään?) hyödyntämässä näitä samoja jäävejä tahoja yrityksessään uudistaa raja-arvojaan.

PT: ”Tämänhetkisen tiedon mukaan RF-säteilyllä ei ole muita vaikutuksia ihmiseen kuin kudosten
lämpeneminen."

–> Tämän 'tiedon' ovat keksineet ICNIRP-organisaation (International Commission of Non-Ionizing Radiation 'Protection') edustajat ja se on epätieteellinen. Erittäin seikkaperäisessä Donald Maischin väitöskirjassa: ”The Procrustean Approach – Setting Exposure Standards for Telecommunications Frequency Electromagnetic Radiation. An examination of the manipulation of telecommunications standards by political, military, and industrial vested interests at the expense of public health protection.”[4] -on kuvattu tarkkaan tämä dogman ja ICNIRP-väärinkäytösten tausta.

PT: "Suomessa sovellettavat RF-säteilyn enimmäisarvot suojaavat kudosten liialliselta
lämpenemiseltä."

–> Tämä STUKin pääjohtajan lausahdus jo paljastaa, että Suomen raja-arvot eivät millään tavalla suojaa väestöä krooniselta säteilykuormitukselta. Radiotaajuinen säteily aiheuttaa stressireaktion soluissa ilman kudoksen merkittävää lämpenemistä ja selkeästi alle raja-arvojen, tämä on esim. Yakymenko et al. (2016) tutkimuskatsauksessa [5] osoitettu selvästi. Radiotaajuisen säteilyn aiheuttama oksidatiivinen stressi ja tulehdustilat ovat merkittäviä syitä monen nykyisin lisääntyvän sairauden ja vaivan taustalla.

PT: "RF-säteilyn terveysvaikutuksia on selvitetty tuhansissa tutkimuksissa. Yksittäisiä tutkimusjulkaisuja voi tarkastella esimerkiksi EMF-Portal –tietokannan ( https://www.emf-portal.org/en ) avulla."

–> Kyseisestä EMF-Portal -tietokannasta voi tehdä esimerkiksi yhdistelmähaun 'oxidative stress' AND 'Wi-Fi'. Pelkästään jo tämä haku osoittaa, että STUKin viranomaislausunnot eivät pidä paikkaansa. Jo nyt tuhannet tutkimukset, jotka on tehty alle Suomen raja-arvojen olevilla tehoilla, osoittavat haitallisia vaikutuksia solujen toimintaan.

PT: "Terveysvaikutuksia käsittelevien tieteellisten tutkimusten merkityksen ja laadun arvioiminen edellyttää suurta asiantuntemusta kyseiseltä alalta. Tämän vuoksi riskinarvio on järkevää perustaa riippumattomien monialaisten asiantuntijapaneelien tekemiin laajoihin kirjallisuuskatsauksiin, joissa on käyty läpi kaikki ennalta asetettujen kriteerien mukaiset vertaisarvioidut julkaisut."

—> Tuo maininta riippumattomista asiantuntijapaneeleista on vähintään vastuuton, jopa mauton. Edellä jo osoitimme, mikä on ongelma on ICNIRP- ja WHO International EMF-Project -organisaatioissaKummatkin organisaatiot on Michael Repacholin perustamia. Kummallakin organisaatiolla vahva yhteys mobiiliteollisuuteen.

PT: "Kirjallisuuskatsauksia ovat laatineet muun muassa Euroopan komission tiedekomitea SCENIHR, maailman terveysjärjestö WHO, kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn komissio ICNIRP sekä Yhdistyneen kuningaskunnan terveydensuojeluviranomaisen (PHE) ja Ruotsin säteilysuojeluviranomaisen (SSM) neuvoa-antavat ulkopuoliset asiantuntijaryhmät."

–> SCENIHR:n toiminnassa on ilmennyt vääryyksiä, esim. aivokasvainten riskiä osoittavat tutkimukset on tarkoituksella jätetty pois. Tämä on dokumentoitu Bioelectromagnetics-tiedelehden numerossa [7]. Mitä tulee PHE:hen, Starkey (2017) dokumentoi terävästi kymmenet virheet ko. raportissa [8]. Ruotsissa SSM:n asiantuntija Anders Ahlbom erotettiin WHO IARC:n asiantuntijapaneelista vuonna 2011, kun selvisi, että hän oli Ericssonin ja Telian lobbarina Brüsselissä toimineen Gunnar Ahlbom Ab:n hallituksessa [9]. Joten olisi korkea aika STUKin käyttää riippumattomia asiantuntijoita ja välttää jäävejä toimijoita asiantuntijaringissään!

PT: "Asiantuntijapaneelien kirjallisuuskatsausten mukaan Suomessa käytettävät enimmäisarvot suojaavat kaikilta RF-säteilyn tunnetuilta haittavaikutuksilta."

—> Jälleen vastuuton ja harhaanjohtava väite. Yli 200 sähkömagneettisten kenttien tutkijaa otti yhteyden Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) pääsihteeriin (http://www.emfscientist.org) , koska ICNIRP-organisaation väitteet ovat virheellisiä ja valheellisia.

Tunnettu radiotaajuisen säteilyn haittavaikus on mm. oksidatiivinen stressi ja sen kautta ilmenevät DNA-vaurioit. Tästä huomionarvoinen on aikaisemmin mainittu Yakymenko et al. (2017) ja Rüdiger (2009) selkeä katsaus [5,10]. Toinen vaikutusmekanismi on prof. em. Martin Pallin [10] esittämä VGCC-kanavien aukenemisen 9 eri vaikutusta, joista 8 ovat haitallisia.

Eriskummalliset yhteydet Michael Repacholi - ICNIRP ja WHO International EMF Project
Kuva 1: Michael Repacholin siteet teollisuuteen.

 

Konflikti ja korruptio - ICNIRP ja WHO International EMF Project ja SCENIHR ja SSM

Kuva 2. ICNIRP-edustajien eturistiriidat (useat toimivat niin ICNIRPissä, WHO International EMF-Projectissa ja SSM:ssä) [6].
 

 

PT: "STUK seuraa RF-säteilyn terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa muun muassa osallistumalla WHO:n ylläpitämän EMF Projectin (http://www.who.int/peh-emf/project/en) toimintaan, tapaamalla säännöllisesti muiden pohjoismaisten säteilysuojeluviranomaisten asiantuntijoita ja tarkastelemalla muun muassa EMF-Portal –tietokannasta löytyviä tuoreimpia tutkimuksia. STUK laatii tarvittaessa pohjoismaisten säteilysuojeluviran-omaisten kanssa yhteisiä kannanottoja RF-säteilyn terveysvaikutuksista. Viimeisin kannanotto on vuodelta 2013 ja se käsitteli matkapuhelimien, tukiasemien ja langattomien verkkojen säteilyä.”

–> Jälleen tässä Tiippana viittaa ICNIRPin ja SSM:n jääveihin asiantuntijoihin. Ja heidän tapaansa tehdä väärin ja valikoiden tutkimuskatsauksia. Huolestuttavinta on nyt 2018 se, että ICNIRP-jäsenet ja heidän suojattinsa arvioivat korruptoituneelle WHO International EMF-Projectille …. tutkimusten tilannetta ja ICNIRP-raja-arvojen soveltuvuutta [4,6]. Jääviyden huippu!

PT: "Merkittävin RF-säteilyn lähde väestölle on matkapuhelin. Matkapuhelin altistaa eniten, kun siihen puhutaan huonossa kentässä ja puhelin on korvalla. Altistuminen voi tällöin olla lähellä enimmäisarvoja. Muissa käyttötilanteissa altistuminen on selvästi pienempää."

—> Jälleen epätarkkuuksia ja asiavirheitä STUKin lausunnossa. Nyt matkapuhelimessa on valistamattomilla kansalaisilla jatkuvasti päällä mobiilidata (4G/3G) ja WLAN-skanneri, jolloin altistus kohdistuu erityisesti mahaan ja sukuelimiin, jopa useita tunteja päivässä aktiivikäytössä.
Tämä STUKin tulisi informoida tiedotuksessaan. Suomessa hedelmällisyys on vahvassa laskussa ja jo
4 meta-analyysia osoittaa kännykkää ahkerasti käyttävien huonoa hedelmällisyyttä [11].

Tämä passiivisen altistumisen ongelma korostuu mm. koululuokassa, kun kymmeniä laitteita on päällä samaan aikaa pienessä tilassa. Monet kännykän sovellukset (apps) jatkuvasti ottavat yhteyttä tukiasemaan, vaikka niitä ei aktiivisesti käytetä. Lapset aiheuttavat jo nyt omilla mobiililaitteillaan ja jatkuvasti päällä olevilla datayhteyksillä vaurioita myös toisille oppilaille.

PT: "Matkaviestintukiasemien aiheuttama altistuminen on tyypillisesti kaukana enimmäisarvoista. Enimmäisarvot voivat ylittyä pisimmillään noin kymmenen metrin etäisyydellä matkaviestintukiaseman antennista. Altistuminen pienenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Matkaviestinoperaattorilla on velvollisuus pitää huoli siitä, että enimmäisarvot eivät ylity paikoissa, joihin väestöllä on pääsy."

—> Enimmäisarvoilla viitataan yllä ICNIRP-raja-arvoihin, jotka eivät millään tavalla suojaa ihmisiä. Euroopan Parlamentti ja Euroopan Neuvosto ovat antaneet suositukset matkapuhelintukiasemien turvallisemmasta sijoittelusta ja varoittanut sijoittamasta näitä kouluihin [12] . Tätä STUK ei ota huomioon, vaan Suomessa koulut toimivat holtittomasti matkapuhelintukiasemana ja radiotaajuisen säteilyn tasot monessa koulussa ovat useita kertoja suurempia kuin Euroopan neuvoston suositukset.

PT: "Langattomien verkkojen (WLAN) aiheuttama altistuminen on kaikissa tilanteissa selvästi
enimmäisarvoja pienempää."

—> Enimmäisarvoilla viitataan tässäkin ICNIRP-raja-arvoihin, jotka eivät suojaa väestöä millään
tavalla
.

PT: "WHO:n alainen kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC luokitteli vuonna 2011 RF-säteilyn mahdollisesti karsinogeeniseksi. Luokittelu perustuu matkapuhelinten käyttöä koskeviin tutkimuksiin. IARC:n mukaan on saatu rajallinen näyttö kahden aivokasvaintyypin (gliooma ja akustikusneurinooma) ja matkapuhelimen käytön välisestä yhteydestä. Muiden altistumistyyppien, kuten WLANien ja matkaviestintukiasemien RF-säteilyn, osalta IARC katsoo todisteet karsinogeenisuudesta riittämättömiksi johtopäätösten tekemiseen."

—> IARC-luokitus koski kaikkia radiotaajuista säteilyä tuottavia laitteita. Vuonna 2017 ilmestyi 2
tutkimuskatsausta, jotka osoittivat riskin entisestään lisääntyneen [1].

PT: "Matkapuhelimien terveysvaikutuksiin sisältyy vielä epävarmuuksia, joten lisätutkimukselle on tarvetta. Suurin tiedonpuute on se, että yli 15 vuoden käytön terveysvaikutuksista ei ole saatavilla tietoa. Tästä syystä STUK suosittelee välttämään erityisesti lasten turhaa altistumista matkapuhelimien säteilylle. Altistumista on helppo pienentää esimerkiksi käyttämällä hands free –laitetta puheluiden aikana ja suosimalla pikaviestejä puheluiden sijaan. Matkapuhelimia koskevaa suositusta jaetaan STUKin nettisivujen lisäksi median tekemien haastattelujen ja kansalais-kyselyiden avulla. Tämän laajamittaisempaan suosituksen jakamiseen ei katsota olevan aihetta tämänhetkisen tutkimustiedon valossa."

–> Wienin lääkäriyhdistys tuo ohjeessaan [13] fiksusti esille sen, että suurin altistus tällä hetkellä matkapuhelimen käyttäjille on datayhteyksistä, jotka ovat käyttäjillä jatkuvasti päällä, taskussa ja
yöpöydällä vuorokauden ympäri. STUKin nykyinen ohjeistus ei millään tavalla huomioi tätä kroonista, 24/7-altistusta
, joten STUK ei hoida kunnolla tehtäviään, joihin kuuluu kansalaisten ja varsinkin lasten säteilyturvallisuuden valvominen.

PT: "Matkapuhelinten käyttöä koskevalle kiellolle kouluissa ei ole säteilysuojelullisia perusteita."

—> Jälleen karkea asiavirhe STUKin pääjohtajalta. Huomionarvoista on nyt 2018 se, että Kalifornian terveysviranomaiset ovat varoittaneet kansalaisia kännyköiden kasvain- ja hedelmällisyysriskistä
[14]. Euroopassa Ranska on kieltänyt kännykät kouluissa ja aikaisemmin tuonut esille mobiililaitteiden tuottaman radiotaajuisen säteilyn terveysriskit kouluissa [15]
.

PT: "Nykytiedon mukaan WLAN-verkkojen heikolle RF-säteilylle altistuminen ei aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Näin ollen WLAN-verkkojen käyttöä ei tarvitse rajoittaa kouluissa säteilyturvallisuussyiden takia.

–> Jälleen virheellinen väittämä. Kun katsoo PubMedin tai EMF-Portalin kautta (johon PT itsekin viittaa) WLANeja koskevia tutkimuksia, tulee selkeästi oksidatiivinen stressi solukokeissa ja hedelmällisyysvauriot eläinkokeissa. [16]

PT: "Matkaviestintukiasemien RF-säteilyn haitallisista terveysvaikutuksista ihmisille tai eläimille ei ole tieteellistä näyttöä."
–> Jälleen valheellinen väite. Valtaosa matkapuhelintukiasemien epidemiologisista tutkimuksista osoittaa lisääntynyttä terveysriskiä (syöpää ja hermostollisia oireita) [17].

Jo 3 luontoa (lintuja, mehiläisiä, puita) koskevaa tutkimuskatsausta osoittaa radiotaajuisen säteilyn aiheuttavan vaurioita, myös matkapuhelintukiasemiin liittyen [18, 19].

Muistuttaisimme lisäksi STUKin edustajia Turun Ilpoisten tapauksesta, jossa kerrostalon katolla ollut 3G-matkapuhelintukiaseman antenni rikkoi säteilykuormituksellaan useaan kertaan talon asukkaan sydämentahdistimen, aiheuttaen joka kerta hengenvaarallisen tilanteen. Paikalla mittaamassa ja asian
toteamassa oli myös STUKin edustaja Tommi Toivonen. Sydämentahdistimet on EMC (Electro-Magnetic Compatibility) -testattu 3 V/m (n. 24.000 uW/m2) saakka. Tukiaseman 3G-antenni aiheutti yli tämän 3 V/m-tason olevan kentän asunnossa ja rikkoi sydämentahdistimen. Raja-arvohan sallii säteilyttää asukkaita aina 51 V/m / 10.000.000 uW/m2 saakka. Tämä esimerkki osoittaa, että laitteiden suojaksi asetetut EMC-raja-arvot suojaavat paremmin ihmisiä kuin STUKin ICNIRP-rajaarvot.

Huomionarvoista tässäkin casessa oli se, että STUK viranomaisena ei hoitanut työtään, vaan kansalaiset joutuivat itse osoittamaan sydämentahdistimen vaurion ja hengenvaarallisen terveyshaitan, jolloin operaattori lopulta pakotettiin poistamaan matkapuhelintukiaseman riskialttiilta paikalta.

YLLÄ OLEVAT ESIMERKIT OSOITTAVAT, ETTÄ STUK ON JÄTTÄNYT
HUOMIOIMATTA SEURAAVAT SUOMEN LAIT:

– Suomen Perustuslaissa (731/1999, 20 §) ohjeistetaan:”pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

– Suomen Säteilylaissa (592/1991, 1§) todetaan että ”lain tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja muita haittavaikutuksia

– Työturvallisuuslaki (738/2002) pätee myös ”oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä”, ja vaatii että ”altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville … säteilylle … on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa … turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle.” (39§)

Lakien perusteella on siis syytä pitää huolta lasten ja kansalaisten terveydestä ennalta varautumisen
periaatteen (ALARA) avulla.
 Mutta STUK ei rajoita ja suojaa kun luottaa SCENIHRin valheisiin.

 

PYYNTÖ: Sosiaali- ja terveysministeri Mattila:

1) Varmistakaa terveyttä edistävä tiedotus lapsiperheille, lastentarhoille ja kouluille mobiililaitteiden
terveellisemmästä käytöstä
. Jos mahdollista kieltäkää matkapuhelimien käyttö kouluissa niinkuin esim. Ranskassa, niin sekä oppiminen että sosiaalinen yhdessäolo paranee.

2) Edistäkää kouluissa kuitu- ja Ethernet-verkon hyödyntämistä Euroopan Parlamentin ja Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti, mikäli haluatte suojata lasten terveyttä.

3) Vaatikaa että pääjohtaja Tiippana vastaa rehellisesti (koska hän on itse väittänyt että ”STUK on rehellinen virasto”) kaikkiin meidän hänelle osoitettuihin kysymyksiin, ja kysymys kerrallaan, eikä taas yleisluonteisia virheellisiä hokemia. Viitteitä SCENIHRiin tai ICNIRPiin on vältettävä hänen vastauksessaan, sillä osoitimme taas kerran, että nämä tahot ovat jäävejä ja epäluotettavia.

4) Valvokaa STUKin toimintaa ja hankkikaa sinne vihdoin asiantuntevia ja vastuullisia asiantuntijoita, jotka vastaavat rehellisesti niihin kysymyksiin, joita tiedemiehet ja kansalaiset esittävät heille. STUKin henkilökunnalla, joka valvoo säteilyä, pitäisi olla todellinen tuntemus biolääketietellisistä tutkimuksista.

Liitämme tähän kirjeeseen myös entisen kirjeemme (tinyurl.com/yapfjuaq), jossa oli alkuperäiset kysymyksemme sekä saatekirjeen josta löydätte 5G-vetoomuksemme. Siinä 200+ tutkijaa ja lääkäriä
todistavat että langaton tekniikka vaarantaa ihmisiä ja eläimiä
.

Allekirjoittajat sekä vetoomuksessa mainitut tuktijaryhmät todistavat siis että Tiippana, Kännälä ja Toivonen antavat vanhentuneita, täysin vääriä tietoja joten he vaarantavat kansan hyvinvointia ja terveyttä. Toivomme että ministerit otatte piakkoin asian käsittelyyn ja vedätte oikeat johtopäätökset.

Vaasassa, Kuopiossa, ja Paltamossa 25.1.2018

Rainer Nyberg                                                                            Osmo Hänninen
emeritus professori                                                                  emeritus professori
Vaasa                                                                                           Kuopio

Mikko Ahonen                                                                           Pirjo Kurki
FT, post-doc tutkija                                                                   OIK, VT
Sundsvall/Paltamo                                                                    Vaasa
                                             

————–
PS: Ilmoittakaa että (a) olette vastaanottaneet tämän kirjeen – ja (b) mielellä myös miten aiotte
hoitaa tämä asia lähiaikoina
.
Olisiko syytä lähettää tämä kirje myös Eduskunnan jollekin osastolle? Mihin?

————–

LÄHTEET:

[1] EU-ennakkotapaukset kännykän aiheuttamien kasvainten korvaamisesta ja uusin tutkimusnäyttö aivokasvaimista.
http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-li…
http://microwavenews.com/news-center/italian-supreme-court-affirms-tumor…

Bortkiewicz, A., Gadzicka, E., & Szymczak, W. (2017). Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(1), 27–43.
https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00802

Prasad, M., Kathuria, P., Nair, P., Kumar, A., & Prasad, K. (2017). Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes. Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. https://doi.org/10.1007/s10072-017-2850-8

[2] Carlberg, M., & Hardell, L. (2017). Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Research International, 2017, e9218486. https://doi.org/10.1155/2017/9218486

[3] Venäjän Säteilyturvaviranomaisten varoitus ja ennuste kännykkää ahkerasti käyttävien lasten terveysvaurioista. Sivu 3. http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf

[4] Maisch, D. (2009). The procrustean approach: setting exposure standards for telecommunications frequency electromagnetic radiation. An examination of the manipulation of telecommunications standards by political, military, and industrial vested interests at the expense of public health protection. University of Wollongong Thesis Collection. Retrieved from http://ro.uow.edu.au/theses/3148

[5] Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., & Kyrylenko, S. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagnetic Biology and Medicine, 35(2), 186–202. https://doi.org/10.3109/15368378.2015.1043557

[6] Hardell, L. (2017). World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). International Journal of Oncology, 51(2), 405–413. https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046

[7] Comments on SCENIHR: Opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields, Bioelectromagnetics 36:480−484 (2015) – Sage – 2015 – Bioelectromagnetics – Wiley Online Library.
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/2016/02/BIWG-fina…

[8] Starkey, S. J. (2016). Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-ionising Radiation. Reviews on Environmental Health, 31(4), 493–503. https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0060

[9] Microwave News: IARC Drops Anders Ahlbom from RF–Cancer Panel
http://microwavenews.com/Ahlbom.html Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry.
CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO THE LOBBY COMPANY Gunnar Ahlbom AB
http://www.monanilsson.se/document/AhlbomConflictsIARCMay23.pdf

[10] Ruediger, H. W. (2009). Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology: The Official Journal of the International Society for Pathophysiology / ISP, 16(2–3), 89–102. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2008.11.004

Pall, M. L. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17(8), 958–965. https://doi.org/10.1111/jcmm.12088

[11] Jo 4 meta-analyysia osoittaa kännykänkäytön heikentävän hedelmällisyyttä:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498,27601711

[12] Euroopan Parlamentin ja Euroopan neuvoston suositukset matkapuhelintukiasemien varovaisesti sijoittamisesta, EI kouluihin:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+
20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

[13] Wienin lääkäriyhdistys – 10 lääketieteellistä ohjetta kännykän käyttöön:
http://www.aekwien.at/aekmedia/Medizinische-Handy-Regeln.pdf
http://www.aekwien.at/documents/4771581/21918014/Plakat+10+Medizinische+…
 

[14] Kalifornian osavaltion terveysviranomaiset varoittavat kännykän terveysriskeistä (kasvaimiin ja hedelmällisyyteen liittyen):
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR17-086.aspx
https://www.cbsnews.com/video/california-to-set-guidelines-limiting-cell…

[15] Ranska on kieltänyt kännykät koulussa ja rajoittanut radiotaajuista säteilyä kouluissa:
https://www.childinthecity.org/2017/12/14/france-to-ban-children-from-us…
https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/

[16] WLAN, oksidatiinen stressi ja hedelmällisyysvauriot. Tutkimuksia koottuna.
http://wifiinschools.org.uk/30.html

[17] Yli 80 % matkapuhelintukiasemien epidemiologisista tutkimuksista osoittaa kasvanutta terveysriskiä:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418,21741680,23781985 (myös syöpään liittyen)

[18] Kolme tutkimuskatsausta osoittaa matkapuhelintukiasemien aiheuttavan vaurioita linnuille, mehiläisille ja puille:
Cucurachi et al.(2013): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
Sivani & Sudarsanam (2012): http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vol4_4_202-216_BM-8.pdf

[19] Selkeä menetelmä matkapuhelintukiasemien puille aiheuttamien vaurioiden havainnointiin:
Waldmann-Selsam, C., Balmoride la Puente, A., Breunig, H., & Balmori, A. (2016). Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. The Science of the Total Environment, 572, 554–569. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.045

—-

[Lähetetty alunperin ministereille toimenpiteitä varten prof. Rainer Nybergin kautta 25.1.2018. Keskustelut ministerien kanssa jatkuvat STUKin lasten terveyden vaarantavaan toimintaan liittyen.]

 

Entinen CBS:n toimittaja kertoo lyhyesti kuinka teollisuus, Wikipedia ja muut meitä manipuloivat

 

Älä tue teollisuuden valevaltamediaa.

Kooste vilpittömistä uutisista: murkut.org

 

5G ja syöpä:

YK:n pääsihteeri: "Olen huolissani, koska asensin wifin kotiini ... En tiennyt niiden vaaroista." (6:17):

Lääkäri todistaa 5G kuulemistilaisuudessa (14:49):

Sivumme 5G:stä tässä.

 

Uutisia

 

 

24.1.2020:

Scientists Might Have Accidentally Cured Cancer

2016: Former Cancer Research Biochemist Cured His Cancer with Cannabis

16.1.2020:

5G-teknologian esittely – ympäristö- ja terveysriskit

Brysselin terveysviranomainen kommentoi heidän 5G-kieltoaan: "Emme halua olla koe-eläimiä"::

3.1.2020:

Exciting breakthrough: Fight the spread of breast cancer with a healthy gut

Puolalaisessa rukiissa glykofosfaattia (Round Upia)

Paastosta: Obesity prevention: Dawn-to-sunset fasting can be used for weight management, say scientists

The top 10 most important SUPERFOOD stories of 2019

The top 10 FAKE SCIENCE stories of 2019

10.11.2019:

Robert Steele: Reason Behind President Trump’s 5G Decision (Miksi Trump kannustaa teollisuutta kehittämään 5G-verkkoa. (Spoiler: Kiinan vaihtoehto on ihmiskunnalle huonoin vaihtoehto. Lisää Kiinasta tässä ja kommunismista tässä)

5.11.2019:

Kaksi myyttiä: Syö aina aamupala ja syö sairaana

Paastoa päivittäin (aloita esim. 19.00-9.00 -paastolla) ja paastoa sairaana (ja kun syöt, syö OIKEASTI terveellisesti) 

joitain paastoamisella saavutettavia hyötyjä:

-Saa kehosi käyttämään sen säilömiä ravinteita tarvitsematta kuluttaa VALTAVIA MÄÄRIÄ energiaa ruuansulatukseen.

-Auttaa kehoasi luomaan optimaaliset olosuhteet paranemiselle (siksi sairaana ruokahalu heikkenee, kehosi viestittää sinulle: immuunijärjestelmäsi tarvitsee kaiken energiasi paranemiseen)

-Vähentää tulehduksia (ruuansulatus edistää tulehduksia)

-Hidastaa solujen vanhenemista (solut elävät pidempään)

-Tappaa syöpäsolut (ne kuolevat nälkään)

-Tutkimus: Miehillä 24 tunnin paastoaminen nosti kasvuhormonin määrää veressä 2000% (paransi lihasten, jänteiden, luiden ja nivelsiteiden toimintaa)

Toimitus: Paastoamista ei suositella lapsille (vaikkakin esim. 12 tunnin yöunet vastaavat lyhyttä paastoa) eikä raskaana oleville tai imettäville naisille. Keskustele lääkärisi kanssa ennen paaston aloittamista. Tärkeää on myös ymmärtää että teollisuus (mukaan lukien sen kontrolloima propagandamedia) ei halua sinun paastoavan. Se haluaa rahasi (osta ja kuluta) ja terveytesi (sairastu ja osta lääkkeitä. Ja lisää lääkkeitä.) 

Lisää aiheesta tässä.

18.10.2019:

Koira parani syövästä intiaanien voiteella - Katso kuvat

27.8.2019

Googlen loppu lähellä?

Ensimmäinen todellinen sisäpiiriläinen, Googlen vanhempi softainsinööri Zack Vorhies, "antoi läppärinsä hyviksille"

Google sensuroi hakutuloksia, mm. Totuus syövästä:

Muistathan jakaa!

 

18.7.2019:

Ehdoton luettava/katsottava 5G:hen liittyen: FORMER LOVER EXPOSES ERIC SCHMIDT (5G:n tarkoitus tehdä ihmisistä lapsettomia - AI-robotit valmiina ottamaan vallan -jne.)

Jos edellinen video ei näy, voit katsoa sen myös tässä

Helsingin uutiset: ”Langaton tekniikka tekee meistä hedelmättömiä”

Oma sivumme 5G:stä tässä

4.7.2019:

Ronald Powell (Harvard PhD): Oppose 5G on Health Grounds

James Corbett on 5G – Greatest Threat to Freedom Ever

20.6.2019:

5G:tä vastustetaan yhä useammassa kaupungissa Yhdysvalloissa: Pushback against superfast 5G wireless spreads to at least 7 Pacific Northwest cities

21.5.2019:

Quack scientists now claim cancer is caused solely by bad luck, not cause and effect; confirms lunatic belief in “spontaneous disease”

Prescription drugs in America are completely USELESS for long-term health “fixes”

Discover which plants are effective against MRSA superbugs, according to studies

Does Your Doctor Have Your Best Interests at Heart?

Don’t Be a Bystander in the War on Truth: Make Your Voice Heard

Dictator Doctors, Adult Kidnapping, and Other Examples...

Is Turmeric an Effective Way to Fight Lung Cancer?

Epstein Barr Virus Connection to Breast Cancer & Autoimmune Disorders

5G Faces Global Opposition as Health Concerns Mount

E. coli: Latest Shock Ingredient in Childhood Vaccinations

20.5.2019:

Toimituksemme suosittelee tutkimaan viljan terveysvaikutuksia. On hyvä pitää mielessä, että teollisuus ei halua sinun jättävän viljoja ja syövän terveellisesti, sillä teollisuus tienaa rahaa erityisesti sinun pahoinvoinnillasi (lääkäripalvelut, lääkkeet, huonovointisuuden seurauksena tuleva väsymys aiheiden tutkimiseen, jne.)

Olemme lukeneet juuri mm. seuraavat kirjat:

Food Pharmacy (https://foodpharmacy.se)

Eroon vehnästä

Otteita suomennetusta kirjasta Food Pharmacy:

S.106: "Esimerkiksi pavut ovat valtavan terveellisiä ... [mutta ne] ovat lievästi tulehdusta edistäviä." (Toim: Maustamalla ruoka tulehdusta lieventävillä mausteilla, kuten kurkumalla saat ruuastasi terveellisempää.)

S.68: Raa'at vihreät banaanit, keltaisista poiketen, sisältävät pektiinikuitua, joka on suolistoflooran paratiisi. (Toim: Raa'at banaanit ovat "sata kertaa" terveellisempiä kuin kypsät. Pakastamalla niitä saat saat lapsille helposti jäätelöä.)

S.82: "Perunoissa on erästä suolistobakteereille mahdollisimman hyödyllistä ainetta, resistentiksi tärkkelykseksi nimitettävää kuitua ... suolta suojaavia ja tulehdusta laskevia ... [ehkäisee] diabeteksen esiastetta ... perunan ja muiden juuresten [kannattaa] antaa jäähtyä ennen syöntiä ... Kun perunoiden on antanut jäähtyä kertaalleen, ne voi lämmittää uudelleen." (Toim: Eli perunasalaatin perunat ja lasten valmissoseiden sisältämä peruna ovat "terveellisiä perunoita".)

Suosittelemme myös perehtymään aiheeseen Resistant starch (resistentti tärkkelys saavuttaa "ehjänä" ruoansulatusjärjestelmän loppuosan, jolloin se ruokkii sitä auttaen estämään näin mm. paksusuolen syöpää)

Kannattaa myös perehtyä aiheeseen kolmannet aivot (The third brain)

18.5.2019:

Teollisuuden sponsoroimat riskienkieltäjät vähättelemässä lasten riskejä

Tutkimuksen ja tutkijoiden häirinnästä - miksi aihe on niin arka?

Lasten terveyden vaarantavat virheet Säteilyturvakeskuksen toiminnassa

Hometaloista - radiotaajuinen säteily oireiden ja nopean homehtumisen taustalla?

4. tutkimuskatsaus joka osoittaa kännykänkäytön heikentävän hedelmällisyyttä

Lisää aiheesta suomeksi: 

http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Sekä sivullamme 5G ja syöpä

16.5.2019:

Bayer-Monsanton painajainen jatkuu - Nyt  paljastui heidän vastustusta eliminoiva "terroristiryhmänsä":  BOMBSHELL: Bayer discovers “black ops” division run by Monsanto, shuts it down, initiates internal investigation as law enforcement prepares criminal charges against the chemical giant

Lue myös: Monsanto / Bayer faces financial annihilation after third court loss, $2 billion in damages stemming from residential use of Roundup (glyphosate) weed killer

14.5.2019:

Teollisuuden kontrolloimat syöpäjärjestöt "unohtavat" lähes poikkeuksetta kertoa meille, että aurinko auttaa estämään joidenkin syöpien syntymistä, ja että aurinkovoiteet itse asiassa aiheuttavat syöpää:

 

 

 

The truth about cancer: Onko aurinkovoide vahingollista?

Lyhennelmä artikkelista:

 • Tuoreen tutkimuksen mukaan merkittäviä määriä aurinkovoiteiden kemikaaleja imeytyy verenkiertoomme jo yhden käytön jälkeen.

 • Aurinkovoide sekä estää meille tärkeää D-vitamiinin synteesiä tapahtumasta että saattaa muuttaa hormoonitoimintaamme.

 • Kuinka puolustautua luonnollisesti ihosyöpää vastaan:

  1. Rajoita auringonottoa

  2. Suojaa ihoasi vaatteilla

  3. Käytä luonnon omia lääkkeitä

Tutkimus: 

Auringonsäteilyn välttäminen lisää kuolemanriskiä: Tuloksia melanoomasta etelä-Ruotsissa ... Johtopäätös: Se että seuraa tiukkoja ohjeita auringonsäteilyn välttämiseksi saattaa olla vahingollista naisten terveydelle.

CNN admits the Health Ranger has been right all along: Sunscreen chemicals are absorbed into your bloodstream where they can promote cancer

The sunscreen myth: How sunscreen products actually promote cancer

Sunscreen found to generate harmful compounds that promote skin cancer

Sunscreen chemicals absorbed into body, found in 85 percent of human milk samples

 

8.5.2019:

Robert Steele - Viimeisimmät artikkelit 5G:tä koskien:

5G EMF Kills Zones USA

Cell Phones at Body Contact 11X US Radiation Limit — and Then There is 5G and Electromagnetic Pollution Overall…

Swiss Telcos Ignore Official Laws and Launch 5G; Rule Of Law Under Attack

VIDEO: Something Strange is Being Done with Our DNA – 5G Assassination by Profile?

5G gate The Greatest Criminal Conspiracy in U.S. History…

5G EMF Risk – Great Harm – Letter by Martin L. Pall, PhD

5G Dominoes Starting To Fall

26 States Forbid Community Broadband — Corrupt Legislators, Pathetic Voters, Aggressive Bribery & Blackmail by Telcom Sector

Muista aiheista:

List of Food & Beverages Containing Cancer-Producing Monsanto Glyphosate

13.4.2019:

Valtion ravitsemusneuvottelukunta pitää lopettaa

Lääkäriliitto ja puoskarilaki

Robert Steele: Brysselissä sanottiin ei 5G:lle

Radiation concerns halt Brussels 5G development, for now

Robert Steele: New Yorkissa 5G-projekti käyntiin ilman kansalaisten lupaa

29.3.2019:

Toimitus: Muistutamme lukijoitamme siitä, että "4G:t ja 5G:t" ovat valtava bisnes joista tienaa leipänsä todella moni. Ja kun vielä otetaan huomioon se kuinka kännykkäriippuvaisia ihmisistä on tullut, on monen ihmisen todella vaikea hyväksyä se tosiasia, että radiotaajuussäteily on meille haitallista. Ja kaiken lisäksi jopa STUK valehtelee aiheesta (tässä, tässä ja tässä) !

Edge of Wonder: 5G Technology Results that will Literally Melt Your Heart (Osa 1) "[Kun olet hankkinut 5G kodinkoneita ja laitteita] sinä lopetat ajattelemisen kokonaan ja annat laitteesi kontrolloida sinua ... Kuinka 5G liittyy mielenhallintaan ja energia-aseisiin? ... 'jumalan ääni -teknologia' voi käyttää kännykkämastoja lähettämään signaaleja psykotronisten aseiden välityksellä ... Kaikki tämä tieto on julkista, tutki aihetta itse esim.  osoitteesta patents.google.com."

26.3.2019:

Robert Steele: 5G Apocalypse – The Extinction Event (Video, 1:17:56)

25.3.2019:

GQ-lehti (levikki n. 1.000.000, vertaa Newsweek: 1.5 milj.): Oletko koskaan ollut huolissasi siitä, että kännykkäsi saattaa vahingoittaa aivojasi? "Todisteiden vyöry [aivokasvaimista] on alkanut "

18.3.2019:

Tiesitkö että Facebook (entinen LifeLog eli elämänlokikirja eli kaikki tieto sinusta), Google ja YouTube (jne.) ovat CI_A:n työkaluja tiedonkeruuta ja manipulointia varten?

Praying Medic: Facebook = Lifelog (Selittää dokumentoidusti kuinka Facebook on CI_A:n vakoilu-, tiedonkeruu- ja manipulointityökalu)

Viimeisin todiste CI_A:n halusta tuhota Yhdysvallat (Trumpin hallinto on sanonut, että CI_A on niin mätä, että se tullaan purkamaan):

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja: Google kieltäytyy yhtestyöstä Yhdysvaltojen armeijan kanssa, mutta auttaa Kiinan armeijaa

10.3.2019:

Ennen kuin uskot valevaltamedian julkaisemiin "tutkimuksiin", mieti näitä:

Kaksi esimerkkiä maailman suurimpiin kuuluvien lääketieteellisten julkaisujen toimittajalta/ päätoimittajalta: Tutkimuksiin, luotettuihin lääkäreihin ja lääketieteellisiin suosituksiin ei ole enää luottaminen:

Puolet tieteellisestä kirjallisuudesta "roskaa":

Yhdysvaltojen lääkareiden ja kirurgien järjestö on vahvasti pakollisia rokotuksia vastaan

25.2.2019:

5G Radiation Dangers – 11 Reasons To Be Concerned

Zero Hedge: Has Donald Trump Lost His Mind on 5G? Or Is He Simply Surrounded by Ignorant Treasonous Assholes?

Jon Rappoport: 5G, Apart from Killing You, Is About Rationing Energy — You Lose Twice

Robert Steele: Congressional Research Service (CRS) is Lying to Congress on 5G

5.2.2019:

Ja konkreettinen esimerkki lääketeollisuudesta:

Yle Ykkösdokumentti: Lääkkeitä terveille

Käsikirjoituksen edelliseen voit lukea tässä.

 

Robert Steele: Senator Patrick Colbeck: 5G Will F**k You Up! (9:16)

 

Jordan Sather:

The Deep State want you to believe cancer cures are near on the horizon, or locked away within their Big Pharma corporations. They don't want you knowing that simple cancer remedies have existed for decades, with doctors suppressed and killed to keep them secret, and are available to you at this very moment.

ex: The Gerson Therapy. Developed by Dr. Max Gerson decades ago in the 1940's, all it requires is lifestyle and dietary changes.

ex: MMS. Simple, safe oxygenating compound.

ex: Dr. Royal Rife found that resonant frequencies exploded tumor cells and pathogens back in the 1930's.

Why is millions of dollars going into "cancer research" when we already have effective ways to heal this disease?

Cancer Cells Transformed into Harmless Fat in Mouse Study

29.1.2019:

We’ll have a cure for cancer within a year, scientists claim

26.1.2019:

FDA:sta (USA:n Valvira):

 

Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että Harvardin Yliopisto (kuten muutkin "Ivy-leaguen yliopistot") on syvän valtion lafka. Mutta tulee sieltäkin silti varmasti ilmiantajia aika ajoin

Is There a Vaccine Cancer Connection?.

Can Vaccine Ingredients Cause Cancer? (video)

Vaccines and Autism: Expert Exposes DOJ Vaccine Fraud

YK:n loppu on lähellä: Lakialoite Yhdysvalloissa YK:sta eroamiseksi Lisää huijausorganisaatio YK:sta sivullamme tässä

12.1.2019:

Miksi emme kuule supereliitin rikoksista? Miksi ilmiantajia on niin vähän?

Supereliitti ("teollisuus") pakottaa työntekijänsä usein allekirjoittamaan salassapitosopimuksen, jonka rikkomisesta joutuu jopa vankilaan.

Ent. CI-A Kevin Shipp: "Salassapitosopimuksesta on tullut hirviö"

 

11.1.2019:

Ford lanseeraa aivosyöpäteknologian autoissaan 2020 Lisää 5G:stä sivullamme tässä

8.1.2019:

Trumpin viimeisin tviitti: Loputtomat sodat loppuvat lopultakin!

Ps. Kerro keverillekin. 47 suomalaista yritti itsemurhaa uutenavuotena. Pahisten loppu on lähellä, sitä ei estä enää kukaan!

(Jos kuulostaa uskomattomalta, et ole lukenut oikeista lähteistä. Voit aloittaa etusivultamme. Olemme tehneet tätä "24/7" viimeiset vuodet. Tuhansia ja tuhansia tunteja. Pahikset saavat vihdoinkin, "ensimmäistä kertaa historiassa", kyytiä!)

1.1.2019:

Ennen kuin luet artikkeleita, joissa valitetaan kaikista niistä surullisista asioista joista vuonna 2018 uutisoitiin, muista että todella hyviä uutisia tuli myös runsaasti. Vuosi 2018 tullaan aina muistamaan vuotena, jolloin kansa alkoi oikeasti herätä supereliitin petokseen, ja vuotena, jolloin pahikset saivat "ennätyksellistä kyytiä". Siitä lisää etusivuillamme ja alla uutisissamme. QAnon: Where we go one we go all!

Jyrki Åland: Vuonna 2018

New study: Coffee prepared in the Italian way — no coffee filters and with very high temperatures and pressure — lowered the risk for prostate cancer by 53 percent

Health Basics: The TRUE History of Cancer in the USA

28.12.2018:

Tutkimus: Parasetamoli vahingoittaa lasten (myös sikiöiden) aivoja (joka muuta väittää ei ole perehtynyt aiheeseen) "FDA is remaining silent on the topic until something more definitive is done. The FDA knows that this is extremely urgent, but unfortunately, our FDA is not linked well with our National Institute of Health, and thus they can’t dictate research priorities.

Arvostettu sydänkirurgi paljastaa statiinihuijauksen (Yhdysvalloissa joka neljäs "syö" statiineja)

13.12.2018:

7 "jouluherkkua" joissa on sinua sairastuttavia kemikaaleja - vaihda terveellisempään vaihtoehtoon

10.12.2018:

Miljoona ihmistä Yhdysvalloissa kuolee vuosittain "kemoterapiaan" mutta vain 750.000 syöpään.

Kemoterapia on myrkkyä jokaiselle kehosi solulle

Ruoka säätelee melkein KAIKKIA geenejäsi

Kahvi estää syöpää

9.12.2018:

Miksi vaihtoehtoisia hoitoja salataan?


Tiedätkö mistä keltaliivikapinassa on kyse?

Kyse ei todellakaan ole polttoaineen hinnasta, vaan supereliitin satoja vuosia jatkuneesta petoksesta. Totuus keltaliiveistä sivullamme tässä.

Pue sinäkin yllesi keltaiset huomioliivit ja olet mukana lopettamassa globalistien tarkoituksella luoman kärsimyksen.

5.12.2018:

Auta oikeasti pelastamaan isänmaamme. Tutustu viiden päivän päästä Marokossa "suullisesti allekirjoitettavaan" ja sitovaan GCM-sopimukseen. Yli 40.000 suomalaista on allekirjoittanut adressin GCM:ää vastaan. Tutki, allekirjoita, jaa.

Kansanedustaja Taviolta kantelu oikeuskanslerille GCM-sopimuksesta

4 päivää aikaa estää Suomen tuhoava sopimus: Valtamedia poisti, Nykysuomi julkaisee – ”Antautumismatka Afrikkaan” jos poistettu, lue tässä

Lisää GCM-sopimuksesta tässä ja alla uutisissa.

GCM-aiheeseen perehtyminen ehdottomasti auttaa sinua ymmärtämään Suomenkin rokoteongelmaa: Päättäjämme eivät välitä kansasta! Heitä joko kiristetään tai lahjotaan, ei kukaan isänmaallinen voi hyväksyä tuota sopimusta.

2.12.2018:

Meillä on vielä muutama päivä aikaa estää korruptoituneiden poliitikkojemme viimeisin ja tuhoisin virhe: GCM-sopimuksen allekirjoittaminen

Kuka hyötyy GCM-sopimuksesta (BlokkiMedia)

GCR-pakolaissopimus piilottelee GCM-siirtolaissopimuksen varjossa

Video: Timo Soini ja Laura Huhtasaari ottivat yhteen GCM sopimuksesta kyselytunnilla

Lisää GCM:stä tässä

Linssit kaksi kertaa viikossa vähentävät rintasyövän riskiä 24%

Tamarindi poistaa myrkyllisiä fluorikerääntymiä kehostasi

Katso myös suomalaisen Blokkimedian lyhyt video: Onko fluori myrkyllistä

29.11.2018:

Soini: Kaikki ne, jotka uskaltavat haastaa nykyisen pankkijärjestelmän, ovat vaarassa (Toim.huom: Ketkä muut ovat vaarassa? Terveydenhuoltojärjestelmän haastajat?):

 

 

25.11.2018:

Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja ja UPM-johtaja todennäköisesti murhattiin Zimbabwessa (Toim.huom: Pyydämme lukijoitamme perehtymään tähän tärkeään aiheeseen. Emme voi sallia isänmaallisten murhia.)

24.11.2018:

Google kerää sinusta "kaiken" tiedon myös lentokonetilassa - Myös ilman sim-korttia, missä tarkasti olet, kuljetko kävellen vai autolla, ym. 

23.11.2018:

Yrttien voima maksasyövän hoidossa

Sahrami hyökkää syövän kimppuun - ja voittaa

Pikaruokaketjut Englannissa vähentävät sokeria 20%

20.11.2018:

Lue suomeksi kääntämämme tuore tutkimus: USA:n terveysviraston tuore tutkimus: Kännykkäsäteilyllä on yhteys rottien syöpään

Poliisi: USA:n terveysviraston ent. johtaja, joka sai lääkkeiden hinnat alas, hakkasi itsensä kuoliaaksi Lista viime aikoina itsemurhatuista lääkäreistä tässä

USA:n terveysviraston tuore 10 vuotta kestänyt tutkimus: Kännykkäsäteilyllä on yhteys rottien syöpään - Ulkopuoliset asiantuntijat ovat samaa mieltä Rotat "käyttivät kännykkää" kuin ihmiset, ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat usein epäluotettavia kyselytutkimuksia

14.11.2018:

Alkuperäisten, englanninkielisten, Totuus rokotteista- ja Totuus syövästä -sivustojen perustajat tekivät dokumenttielokuvien sarjan diabeteksesta. Ensimmäinen osa katsottavissa vain tänään, toinen vain huomenna, jne.

Rekisteröidy tässä. Ensimmäinen osa katsottavissa: https://go.ithriveseries.com/episode1-live

12.11.2018:

Inkiväärikombucha auttaa rintäsyövän hoidossa

Keskipitkät triglyseridit, joita on kookosöljyssä, auttavat monien neurologisten sairauksien joidossa

Luonnollise kipulääkkeet, joita kannattaa varata lääkekaappiin

Lapsemme altistuvat 10.000 kemikaalille ruuan kautta (Toim.huom: Monet kemikaalit mm. rasittavat immuunijärjestelmäämme sitä kautta sairastuttaen meitä)

Uusi hoito haimasyöpäpotilaille tappaa syöpäsoluja

Geenimanipuloitujen ruokien välttäminen avain parempaan terveyteen

Joululahjaa ostaessa: Millaista tuhoa kännykän valmistaminen aiheuttaa luonnolle

8.11.2018:

Satoja lintuja kuoli 5G-kokeilussa Hollannissa

5.11.2018:

Tutustu uudistettuun sivuumme 5G ja syöpä

Englannin ensimmäinen 5G oikeudenkäynti ja kansa voitti

Gatesheadissa ihmiset ovat sairastuneet enemmän viime aikoina joten aktivisti Mark Steele alkoi jakaa tietoa ihmisille 5G:n vaaroista. Kaupungin viranomaiset aloittivat vastahyökkäyksen väittäen, että Steelen viittaamat tutkimukset olivat "pseudoa". Oikeus oli toista mieltä: Steele saa jatkaa tiedonjakamistaan. Oma sivumme 5G:stä tässä.

3.11.2018:

Luomun syöjillä syövän riski 25% pienempi

Nämä ruuat auttavat taistelussa syöpää vastaan

Nokkonen diabetes- ja reumalääkkeenä

Nouse seisomaan silloin tällöin - Istuminen nostaa tyypin 2 diabetykseen sairastumisen riskiä

Vihdoinkin: Englannin terveysviranomaiset suosittelevat: Käytä hunajaa ennen kuin menet lääkäriin yskän vuoksi

Tulehdus saa alzheimerin taudin leviämään

1.11.2018:

"Maailmaa eivät tuhoa pahantekijät, vaan ne hyvät ihmiset, jotka eivät tee mitään pahisten pysäyttämiseksi"

Video: Miten Suomi tuhotaan (BlokkiMedia)

Haluamme muistuttaa lukijoitamme kokonaiskuvan ymmärtämisen tärkeydestä.

Uuden videokanavamme avulla haluamme auttaa lukijoitamme ymmärtämään kokonaisuutta. Meille valehdellaan käytännössä kaikesta. Poliitikkomme eivät voi tehdä mitään jos tarpeeksi suuri osa kansasta ei tiedä totuutta asioista. Tutki ja jaa, vain siten pelastamme ihmiskunnan meitä odottavalta tuholta. Supereliitti koostuu mielisairaista globalisteista. (Heidän tavoitteistaan tässä, tässä, tässä ja tässä)

Seuraavana muutamia aiheita, joita globalistit käyttävät työkaluinaan noiden tavoitteidensa saavuttamiseksi:

Totuus rahasta tässä

Totuus sodista tässä

Totuus Pizzagate-pedofiliaskandaalista tässä

Totuus uutisista ja valeuutisista tässä

Totuus terrorismista tässä

Totuus rokotteista tässä

Totuus kehitysmaiden (ja muidenkin) tarkoituksellisesta "tuhoamisesta" velalla tässä

Totuus ilmastonmuutoksesta (ja muokkauksesta) tässä ja tässä (sivustolla myös HAARP-sääase selitettynä) ja tässä.

 

Ilmainen elokuva: Burzynski: Cancer Is Serious Business

www.burzynskimovie.com

28.10.2018:

Totuus syövästä ja tulehduksesta; ensimmäinen osa  (Tai suomeksi tässä) Tutustu myös uuteen sivuumme: Tuore tutkimus: Rokotteet ja hermokudoksen tulehdus

21.10.2018:

Uusi videokanavamme real.video -sivustolla tässä. Se auttaa hahmottamaan eliittimme salaamaa kokonaisuutta.

20.10.2018:

Onko fluori myrkyllistä? I BlokkiMedia

Seuraaviin artikkeleihin perehtyminen auttaa ymmärtämään korruption laajuutta Suomessa:

- Jarmo Ekman kommentoi valtamedian agendaa ja tapausta Janitskin tässä

- Halla-aho ottaa kantaa Jessikka Arolle maksettavista korvauksista: Yhteiskuntamme arvot ovat aika viturallaan

- 9/2017: Niskasaari syyttää kihlakunnansyyttäjää todisteiden väärentämisestä

- Jessikka Aro on myöntänyt huumeriippuvuutensa sekä mielenterveysongelmansa – syyttää silti MV-lehteä valehtelusta

- Janitskinin ja Bäckmanin tuominnut aggressiivinen tuomari on Mitja Korjakoff

- Tuomari Mitja Korjakoff väärentäjä?

- Oikeustoimittaja Mikko Niskasaari web-sivustollaan: Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen on väärentäjä

17.10.2018:

Graviolan lehti syöpälääkkeenä

Makkaroissa ja leikkeleissä käytetty natriumnitraatti aiheuttaa rintasyöpää (Osta natriumnitraattivapaita tuotteita)

Uusi tunnistuslaite kertoo koska olet saanut tarpeeksi aurinkoa - Estää ihosyöpää

Syöpä joululahjaksi - Älä osta lahjaksi näitä laitteita

16.10.2018:

Älä osta säteilytettyä ruokaa: Kuten aina, teollisuus hyötyy ja kuluttaja kärsii (teollisuuden suorittama ruuan säteilyttäminen, aivan kuten mikroaaltouuni ja induktioliesikin, "tappaa" ruuan). Kaksi artikkelia ruuan säteilyttämisestä tässä ja tässä. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset pähkinät ovat usein säteilytettyjä, ja niissä on syöpää aiheuttavaa karbofuraania.

Puhdas ruoka on avainasemassa kaikkien sairauksien, mukaan lukien syövän, hoidossa. Artikkeli joka listaa puhtaimmat ja "saastuneimmat" ruuat Yhdysvalloissa tässä. Suosittelemme ei-luomuvihannesten ja -hedelmien huolellista pesemistä (paras lopputulos etikkavettä käyttämällä) tai kuorimista.

15.10.2018:

Nettisensuuri loikkasi eteenpäin ihmisten huomaamatta - Satoja "totuusmedian" tilejä suljettiin FB:ssä ja Twitterissä (Toim.huom: Kuka kertoo totuuden esim. syövästä, jos kaikki teollisuudenvastainen tieto sensuroidaan? MeWe -sivustoa pidetään hyvänä vaihtoehtona FB:lle, ja Brave-selaimen voit ladata tässä.)

12.10.2018:

Totuus syövästä videot katsottavissa The Truth About Cancer -sivustolla juuri nyt - joka päivä eri jakso

9.10.2018:

Uusi videokanavamme real.video -sivustolla tässä.

8.10.2018:

Kukkakaalikin taistelee syöpää vastaan

Tutkimus: Multivitamiinit ovat halpa keino estää diabetesta

Foolihaposta raskauden aikana suuri psykologinen hyöty lapselle

Suuret annokset C-vitamiinia tappaa syöpäsoluja

5.10.2018:

Mike Adamsin uusin projekti: OptOutCancer (Sano syövälle ei)

Ennen kuin rasitat immuunijärjestelmääsi todistetusti heikkotehoisella rokotteella, tutustu sivuumme totuusrokotteista.fi

Musiikkiterapia syöpäpotilaiden kivunhoidossa

Kurkuma on kultaa aivoillesi

3 hunajapohjaista yskänlääkettä

Suosittelemme perehtymään supereliitin "tavoitelistaan" etusivumme 2.10. videossa tai tekstimuodossa tässä. Tavoite #6: "Pidä ihmiset riippuvaisia lääkkeistä, ja varmista, ettei merkittäviä parannuskeinoja löydy."

30.9.2018:

Päivitys 5G ja syöpä -sivullemme - Lisätty linkit seuraaviin dokumentteihin:

 1. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment

 2. Human rights, health and environmental protection: linkages in law and practice

 3. Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters

 4. Recent advances in the effects of microwave radiation on brains

 5. 180 Scientists and doctors from 36 countries warn of potential serious health effects of 5G

Googlen edustajaa kuulustellaan senaatissa mm. projekti Dragonflyn vuoksi. Dragonfly on Googlen suunnitteilla oleva projekti; jossa kiinalaisten tietokoneekäyttöä seurattaisiin ja tietoa sensuroitaisiin. (Toim.huom: Käyttäessäsi Googlen palveluita, kuten GMailia ja YouTubea, tuet yhtiön räikeän moraalitonta toimintaa. Suosittelemme ehdotonta Googlen tuotteiden käytön lopettamista. Lisää aiheesta sivullamme tässä.)

27.9.2018:

Granaattiomenakin tehokas taistelussa syöpää vastaan

Vaarallistakin vaarallisempaa 5G-teknologiaa painetaan nyt kiireellä koteihimme Lue myös artikkelimme 5G ja syöpä - Paloasemille poikkeuslupa - ei kännykkämastoja katoille. Nyt jakamaan tietoa 5G:n vaaroista!

Miksi koko ihmiskunnan täytyy julistaa sota Googlea vastaan - Tässä on kyse ihmisten selviämisestä Lue myös sivumme Googlesta tässä.

Liiallinen aurinkovoiteen käyttö aiheuttaa D-vitamiinipuutosta

26.9.2018:

Mausteneilikka estää syöpää ja muun muassa auttaa ruokaasi säilymään

Yksi maailman kalleimmista mausteista, sahrami, on myös syöpälääke

12.9.2018:

Graviola on hedelmä joka tappaa syövän satoja kertoja tehokkaammin kuin kemoterapia

Paheksuttu kookosrasva tappaa syövän ja hoitaa alzheimerin taudin

Kookosöljy on terveellistä

Syö näitä hyviä rasvoja (joita teollisuus mollaa, koska se ei tienaa niillä tarpeeksi)

Luettuasi tämän katsot banaania uusin silmin

6.9.2018:

Tutkimus: Kaksi perinteisen afrikkalaisen luontaisen lääketieteen lääkettä  tappaa syöpäsoluja

Neurokirurgi selittää sitä, kuinka ihmisten kyky ajatella on heikentynyt (Toim.huom: Yksi syy on rokotteissa)

Lista tuotteista, jotka sisältävät glyfosaattia (Toim.huom: Nykyään myös rokotteet sisältävät tuota "rikkaruohomyrkkyä" - Rokotteista löydetty syöpää aiheuttavaa kasvimyrkkyä glyfosaattia)

20.8.2018:

Syöpää aiheuttavaa glyfosaattia (Round-Up kasvimyrkky) löydetty lasten ruuasta

Trump käy opioidien valmistajia vastaan - Niitä käytetää eräänlaisena aseena aseena [tuhoamaan kansan terveys]

Miksi lääkkeiden aiheuttamista kuolemista ei puhuta?

30.7.2018:

Dailymail: Myrkytettyä hammastahnaa, hypnotisoituja murhaajia - Israelin tiedustelupalvelu murhaa eniten maailmassa (Toim.huom: Ja luonnollisesti artikkeli käsittelee vain jäävuoren huippua. Montako syöpätutkijaa he ovat murhanneet?) Lue myös oma artikkelimme: Yli 50 luontaislääketieteen harjoittajaa kuollut "mysteerisesti" vuoden sisällä Yhdysvalloissa

24.7.2018:

Saako sokeriton ruokavalio syövän kuolemaan nälkään?

 

 

Powered by Aava 3